Dušan Toroman i SO RTS

Koncert Dušana Toromana i Simfonijskog orkestra RTS, pod upravom dirigenta Stanka Jovanovića.

Koncert je održan u Kolarčevoj zadužbini 2013. godine. Ovi umetnici izveli su Koncert za klavir i orkestar u De-duru, Jozefa Hajdna.

repriza 08. april u 04:33, 10:33 i 16:33