Ad libitum - Klavir

„Ad libitum” je multižanrovska muzička emisija koja sabira sadržaje iz oblasti klasične, džez, popularne i tradicionalne muzike.

Osnovna karakteristika je gostovanje ansambala i solista koji nastupaju i izvode muziku „uživo" u studiju, a u prilozima se portretišu umetnici, mladi talenti i daju prikazi aktuelnih koncerata i festivala.

Urednik i voditelj: Silvana Grujić

repriza 31. mart u 02:07, 08:07 i 14:07