Bemus - Dušan Skovran

Koncert u okviru Bemusa održan oktobra 2005. godine na Kolarcu.

Učestvovali su Beogradski gudački orkestar „Dušan Skovran", Katarina Jovanović, sopran, Bojan Suđić, dirigent.

repriza 22. mart u 00:16, 06:16 i 12:16