47. Bemus - Nikolaj Luganski, prvi deo

Nikolaj Luganski, čest gost Beograda, miljenik podjednako i publike i kritike, nastupio je na Kolarcu 24. oktobra 2015. godine.

Tada je izveo sledeće kompozicije: Sezar Frank, Preludijum, fuga i varijacije Op. 18 (1868); Franc Šubert, 4 impromptia, D. 935 (Op. Posth. 142) (1827); Sergej Rahmanjinov, Jorgovani (Sirenь) iz Dvanaest pesama, Op. 21 No. 5 (1902); Rahmanjinov-Čajkovski, Uspavanka (Kolыbelьnaя) iz Šest pesama, Op. 16 No. 1 (1872); P. I. Čajkovski, Velika klavirska sonata u Ge-duru, Op. 37 (1878).

repriza 18. mart u 03:40, 09:40 i 15:40