Autorsko veče Zlatana Vaude

Zlatan Vauda bio je istaknuti kompozitor, dirigent i pedagog.

Autor je više od 200 kompozicija različitih žanrova. Školovao se na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a bio je i umetnički rukovodilac, producent i dirigent Dečjeg hora RTV-a.

repriza 05. mart u 03:15, 09:15 i 15:15