Spomenici džez tradicije - Bibap

Bi-bap je stil džez muzike nastao tokom ranih četrdesetih kao reakcija protiv komercijalne muzike, kao i popularnih melodija koje su zahvatile džez.

Glavni osnivači ovog pravca su Dizi Gilespi i Čarli Parker. Bi-bap je transformisao džez, iz muzike za igru u modernu umetničku formu.

repriza 19. novembar u 04:50, 10:50 i 16:50