Artur Honeger - Kralj David, oratorijum (simfonijski psalm)

Artur Honeger, kompozitor francuskog porekla, bio je jedan od najistaknutijih članova grupe Šestorica.

Kompozitor jedinstvenog stila stvarao je muziku naglašene ekspresivnosti koju karakterišu još i razvijen kontrapunktski rad, izrazita ritmička i harmonska inventivnost i delikatna orkestracija.

Oratorijum je izveden u Zadužbini Ilije M. Kolarca. Nastupili su Hor i SO RTS, zajedno sa eminentnim solistima.