RTS LAB IDEJE: Zeleni otpad

U epizodi „Zeleni otpad“ naučnici sa Univerziteta u Novom Sadu istražuju mogućnosti upotrebe sedimenta iz vodenih tokova.

Kako na planeti Zemlji ponestaje prirodnih resursa, od „otpada do korisnog materijala" je ključni stav koji kvalifikuje sediment kao jedan od prioritetnih ciljeva za cirkularnu ekonomiju i ponovnu upotrebu.
Ključni cilj projekta „BEuSED" je primena koncepta cirkularne ekonomije u razvijanju održivog upravljanja i korisne upotrebe sedimenta. Projekat uvodi alternativne tehnologije i nove alate za kasniju efikasnu upotrebu ovog resursa u vidu zelenog građevinskog materijala.
Autor serijala je Aleksandra Todorović.
Urednik serijala je Milena Vujović.