Put u budućnost, 9. epizoda

Priču počinjemo malim ogledom o liberalnom kapitalizmu, u gradu bez građana, sa istorijom bez vremena, festivalom bez festivala… "Put u budućnost", naime, započinjemo u Dubrovniku, gde upoznajemo Bracu Dimitrijevića, jednog od retkih umetničkih anđela koji stoje na samom vrhu igle umetnosti s kraja 20. i početka 21. veka.

U priči o Braci i sa Bracom za trenutak zastajemo da čujemo tri rašomonske priče o Jozefu Bojsu, njegovoj poseti Beogradu 1974. godine, nastupu na "Aprilskim susretima" i SKC-u i svemu što se dogodilo potom.