Kako misli Akademija: 3900 Knežević

Serijal "Kako misli Akademija" je zamišljen kao čitljiv video-putokaz čiji je zadatak da nas uvede u način, put i trag izvrsnosti mišljenja članova te najviše naučne i umetničke institucije kod nas.

Svaka od četrnaest epizoda je, dramaturški, posebno konstruisana i posvećena jednoj ličnosti u čiju temu ulazimo, koja će nas voditi po posebnostima svog, sasvim ličnog, gledanja na stvari, od umetnosti, muzike, slikarstva, arhitekture, pa do kreativnih i zanimljivih načina istraživanja u sferama striktinih oblasti, lngvistike, jezika, genetike, fizike, astronomije... U ovoj emisiji govori akademik Zoran Knežević, astronom.