Privreda zasnovana na ekološkoj svesti: Od sivog ka zelenom

Šta danas znači biti ekološki svestan? Šta se dešava sa ogromnom količinom građevinskog materijala koji je namenjen samo za jednu svrhu? S obzirom na to da građevinski otpad zauzima četvrtinu deponija, zar ne postoji način da se on reciklira i ponovo upotrebi?

Posle rušenja centralne infrastrukturne arterije u Bostonu nastalo je 20.000 tona betonskog i preko 38.000 tona čeličnog otpada. Može li se reciklirati ovakav materijal kako bi se sagradio drugi objekat koji bi imao standardan kvalitet?