Životna sredina i zdravlje: Hemikalije, takmaci hormona

Šta su endokrini disruptori? To su hemikalije koje mogu da ometaju rad endokrinog sistema tako što preuzimaju ulogu hormona ili blokiraju receptore za hormone, što može da poremeti razvoj i funkcionisanje organizma.

Endokrini disruptori mogu preko placente da pređu sa majke na plod. Takođe, majka ih na dete može preneti i dojenjem. Ove hemikalije štetno utiču na celokupnu ljudsku populaciju.
Stručnjaci su posebno zabrinuti jer se endokrini disruptori nalaze u proizvodima koje svakodnevno koristimo. U naš organizam dospevaju preko hrane, vode, prašine, prisutni su i kao gasovi i čestice u vazduhu, a ozbiljnu brigu predstavlja i podatak da ih organizam može apsorbovati preko kože.
Ove opasne supstance utiču na pojavu gojaznosti i dijabetesa i imaju negativno dejstvo na celokupan endokrini i neurološki sistem čoveka. Naučnici tvrde da su direktno odgovorne i za pojavu nekih oblika neuroendokrinih karcinoma.