Trag u prostoru: Saga o gospodarima brzine

Prema verovanju starih naroda, ptice su simbol besmrtnosti i svaka ima određeno značenje. Soko nije kao ostale grabljivice. Svojim savršenim letom, plenio je i oduševljavao čoveka od davnina, a sivi soko je jedna od najviše proučavanih ptica. U narodnoj epskoj poeziji sivi soko je opisan kao lovac na utve zlatokrile. Ova ptica je predstavljala simbol viteštva, snage, brzine, borbenosti i spretnosti. U srpskim narodnim pesmama često se pominju sokolovi i orlovi. Zbog svojih izvanrednih letačkih sposobnosti sivi soko je od davnina bio svestrana lovna, odnosno sokolarska ptica.

U srednjem veku soko je bio oličenje vladarske vlasti. Pored zlata i svile, bili su najcenjeniji poklon darivan sa dvora na dvor. Centar za odgajanje sokolova bio je u Staroj Raškoj, nedaleko od manastira Studenica, za koji se veruje da ga tu nisu dirali čak ni Turci zato što su njegovi monasi bili vešti u uzgajanju i treniranju, pa su Turcima danak plaćali sokolima. Sokolari su najčešće uzimali samo po jednog mladunca iz legla i tako se trudili da ne ugroze opstanak vrste. Samo vladari i najimućniji ljudi tog vremena lovili su sokolovima.