Novi srpski umovi: Alternativa antibioticima u živinarstvu

Šta sve može da zameni antibiotike u živinarskoj proizvodnji, otkriva Nikola Puvača, doktor biotehničkih nauka i stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u oblasti toksikologije i molekularne genetike.

Nikola je student završne godine doktorskih studija veterinarske medicine Poljoprivrednog univerzitea u Tirani, a nedavno se odazvao pozivu za doktorske studije Medicinskog fakulteta u Španiji u oblastima mikrobiologije i biostatistike. Završio je Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu.
Svojim istraživačkim radom odgovara na jedno od ključnih pitanja savremene živinarske proizvodnje. Zapravo, sve veći zahtevi za dobijanje kvalitetnih proizvoda životinjskog porekla za ljudsku ishranu doveli su do upotrebe antibiotika u prevenciji bolesti životinja i stimulisanja rasta životinje.
To je smanjilo uginuća i troškove lečenja, a i pozitivno je delovalo na prirast, konverziju hrane i kvalitet mesa. Međutim, upotreba farmakloških preparata ispoljila je negativne efekte kao rezistencija patogena na primenjene antibiotike kod životinja ali i ljudi. Zbog toga je Evropska Unija još 2006. zabranila upotrebu antibiotika u ishrani životinja i od tada se intenzivirao rad na istraživanju zamene antibiotika drugim biološki aktivnim supstancama.