Nauka 50: Rak

Prof. dr Zoran Krivokapić je redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i načelnik Trećeg odeljenja za kolorektalnu hirurgiju Prve hirurške klinike. Član je Kraljevskog udruženja hirurga Engleske. U Prvoj hirurškoj klinici je uveo veliki broj novih dijagnostičkih metoda i operativnih procedura. Organizovao je brojne međunarodne projekte i kongrese. Jedan je od najpoznatijih hirurga u Srbiji. Za dopisnog člana SANU izabran je 2012. godine.