Neobično o biljkama: Egzotične jestive biljke

Supstance koje ove biljke luče vitalne su za njihov opstanak, ali i za opstanak čoveka, s obzirom na to da ih od praistorije upotrebljavamo u lekovite svrhe.

Posebno interesantne među lekovitim biljkama su aromatične, koje se, zahvaljujući eteričnim uljima, vekovima koriste u ishrani, kozmetici i farmaciji.