Andaluzija: Zaostavština Mavara, 2. emisija

Andalužani danas proslavljaju bitke u kojima su hrišćanski vladari proterali arapske uljeze. Ipak, nikada nije vladalo veće poštovanje prema svemu što je islamska zajednica donela u Španiju. Zlatno doba islamske kulture nastupilo je posle nešto više od 200 godina od dolaska Mavara.