Čitaj mi!

RTS Lab: Važno o vodi, r.

Voda je osnova opstanka. Od vode zavisi sve – kvalitet života i socio-ekonomski razvoj čitavog čovečanstva. A mi se ponašamo kao da je voda nepresušni resurs. Međutim, nije.

Koliko Srbija ima vode, kakav je odnos domaćih i tranzitnih voda i šta ugrožava naše vode - na ove važne teme razgovarali smo sa prof. dr Ratkom Ristićem sa Šumarskog fakulteta u Beogradu i Jelenom Čanak Atlagić sa Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković.

U odnosu na broj stanovnika, Srbija ima najviše geotermalnih izvora i bunara u Evropi. Snaga podzemnih voda Beograda dovoljna je da greje najmanje 50 hiljada stanova, a mogli bismo da razvijamo i banjski turizam. Kako iskoristiti tako značajan potencijal?

Sa porastom svesti o negativnim efektima emisije ugljen-dioksida i drugih gasova „staklene bašte", povećalo se interesovanje za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Jedna od takvih energetskih opcija je izgradnja mini-hidroelektrana.

Kako naći ravnotežu između zadovoljenja čovekovih potreba i očuvanja prirode - postoji li kompromis?

Emisiju je pripremila i vodila Rijalda Mujezinović, urednik emisije je Jovana Džambić.