Dobro je... dobro je znati: Adaptacija

Da li se brzo i lako prilagođavate? Čemu se sve prilagođavate? Pristajete li na kompromise? Da li je adekvatna adaptacija prednost ili mana?

Adaptacija je u stvari način na koji se organizam održava u životu u promenljivim životnim okolnostima. Da li je ispravno prilagođavanje način preživljavanja?

U ovoj emisiji serijala „Dobro je... dobro je znati" bavimo se čovekovom adaptacijom na ekstremne uslove, na hladnoću, toplotu, vazdušni pritisak, stres... Da li su brze i trenutne promene pritiska usled napora posledica adaptacije, odnosno odgovora organizma na zahtev za povećanu isporuku kiseonika u aktivne mišiće?