Nauka 2019: Kako istražuju fizičari

Nanostrukture, grafen, novi i jeftini materijali sa superprovodnim svojstvima koji štede energiju, nove teorije – sve to je inspiracija za fizičare ovog doba. Njihov cilj je da saznaju od čega je nastao univerzum, naš svet i mi u njemu.

Kako je izgledao univerzum na početku? Da li li ćemo ikada svet oko nas opisivati pomoću nove, sveobuhvatne „kvantne teorije gravitacije"? Kako nam poznavanje osobina kvark-gluonske plazme može pružiti uvid u izgled univerzuma odmah nakon Velikog praska?