CPN: Beri Spira – naučnik i novinar

Beri Spira je američki naučnik i novinar sa zapaženim dostignućima u oblastima matematike i naučne komunikacije.

Radio je kao predavač na više američkih univerzuteta i dobitnik je mnogih nagrada. Danas govori o razlozima zbog kojih je zavoleo matematiku, o kreativnom pisanju, prožimanju umetnosti i matematike, kao i o svojim utiscima iz Srbije.