Gravitacija i ja, 1. emisija

Mnoge svakodnevne dileme i probleme možemo razumeti i rešiti ukoliko dobro upoznamo zakone gravitacije. Zakoni fizike utiču na život na Zemlji, na pojave i kretanja u prirodi i svemiru.

Gravitacija je osnovna prirodna sila, ona menja našu težinu, visinu, brzinu starenja... Ona povezuje svu materiju u svemiru i omogućava naše postojanje. Ipak, na gravitaciju utiču druge pojave i prirodni zakoni.