Terapija po meri

Nova era u medicini počela je dešifrovanjem ljudskog genoma. Razumevanje genetskog koda donelo je pravu revoluciju u postavljanju dijagnoze, prevenciji i lečenju mnogih bolesti, a naročito karcinoma.

Klasična medicina jedan lek daje svim osobama koje imaju određenu bolest. Međutim, lekovi su isti, a pacijenti različiti. Samo dve trećine pacijenata ima korist od takve terapije. Razlog je jednostavan, bolesti se razlikuju kao i ljudi. Moderna medicina razvila je i testove koji mogu utvrditi da li je neki lek odgovarajući ili ne.
Digitalna revolucija u zdravstvu omogućava novi način sakupljanja i obrade vrlo važnih podataka o različitim pacijentima sa istim oboljenjem. Podaci se smeštaju u veliku bazu informacija, koja je bitna za analizu bolesti. Tako se dobija jasnija slika stanja svakog obolelog, a samim tim i efikasnija terapija.