Priče o velikim matematičarima: Džordž Bul

Džordž Bul je bio engleski matematičar i filozof. Bul je u matematiku i filozofiju uveo pojam „algebra logike“ i to je njegovo najvažnije otkriće.

Značaj ovog pojma i važnost njegove primene u informatici, nauci računarskih informacionih sistema, i matematičkoj logici, nauci o zakonima mišljenja, izuzetno je veliki, pa Bula smatraju jednim od tvoraca tih oblasti nauke.
Bio je poliglota, govorio je latinski, grčki, nemački, francuski. Logici je pristupao na nov način, sažimajući je u prostu algebru, odnosno pretvarajući logiku u matematiku.