Životna sredina i zdravlje: Reke kolektori otpadnih voda, 2. deo

eliki bački kanal, koji mnogi nazivaju najzagađenijim vodotokom u Evropi, ni uz pomoć Evropske unije nije uspeo da postane čist. Neki od najodgovornijih načinili su napor da ga manje zagađuju, gradi se i predimenzionirano postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Nažalost, radovi teku sporo i uz brojne probleme, a najuporniji zagađivač, „Vital“ iz Vrbasa, još uvek nastavlja po starom.