Moja draga prijateljica nauka: Sa Jelenom Kovačević, 5. epizoda

U ovoj epizodi "Moje drage prijateljice nauke", Zorica Pantić nas upoznaje sa Bostonom, gradom u kome živi i radi. Kroz priče najistaknutijih ličnosti ovog grada, od gradonačelnika do direktora Instituta, saznajemo da je ovaj grad, pun raznolikosti, jedan od najstarijih u Americi, poznat kao kulturno žarište, centar visoke tehnologije, biotehnologije, medicinskih institucija, finansijske industrije, ekološke prosvećenosti. Za Boston kažu da je prestonica visokog obrazovanja, o čemu svedoči četrdeset i pet univerziteta, fakulteta i viših škola.