Šta su sve tehnologije učinile za nas: Primenjena hemija i fizika

Savremena nauka, zahvaljujući tehnologijama, kreativnosti i radoznalosti istraživača, omogućila je da se razvijaju i one oblasti koje se nalaze na granicama dveju nauka. Na primer, tako se razvijaju nove naučne grane između fizike i hemije, fizike i biologije, hemije i biologije.

Fizička hemija nastala je kombinovanjem znanja iz fizike, hemije, kvantne mehanike, termodinamike, kako bi se određene makroskopske pojave opisale na atomskom i molekularnom nivou. Fizička hemija se, dakle, bavi vezom između makroskopskih i mikroskopskih svojstava materije, a verovatno nikada ne bi postala tako značajna za čovečanstvo da nije bilo tehnologija koje su pomogle da se o ovoj oblasti sazna više, ali i da se ona što bolje primeni u svakodnevnom životu...