Priče o običnom: Rukavice

U doba renesanse sve što je u vezi sa rukavicama dobija kultni status. Na primer, špansko plemstvo nije smelo da nosi rukavice u prisustvu pape i kralja, u crkvi i na sahranama. Dajući mu rukavicu, gospodar nekoga imenuje za vazala. Lombardijci su svojim izabranicama kao izraz najvećeg poverenja tokom ceremonije venčanja davali svoje rukavice i mačeve. Rukavica bačena pred noge bila je poziv na dvoboj. Za razliku od muškaraca, žene su skidanjem ili davanjem rukavice pokazivale naklonost.