Dobro je... dobro je znati: Genetski testovi

Genom je kompletan nasledni materijal. Svi imamo genom i svi smo različiti. U pitanju su samo četiri oznake, slova, međutim, beskraj njihovih kombinacija pravi razliku među svim pripadnicima živog sveta – ATGC – adenin,timin, guanin, citozin.

Nukleobaze skladište i transportuju genetske informacije unutar DNK, koji je jedini molekul sa sposobnošću da se replikuje i koji predstavlja osnovu života svih sadašnjih i budućih generacija.

U ovoj emisiji serijala „Dobro je... dobro je znati" dobićemo naučno argumentovane informacije i odgovore na pitanja ko bi i kada trebalo da se genetski testira, kao i čemu služe informacije dobijene konkretnim sekvenciranjem genoma. Potencijal saznanja o milionima varijetiteta koji se normalno nalaze u našem genomu nezamislivo je veliki.