Svetski: Milenko Stevanović

Milenko Stevanović, svetski priznat naučnik, fokusiran je na evolucionu biologiju, simulacije i modeliranje. Stevanović se prvenstveno bavio pitanjima koja se odnose na evoluciju seksa, evoluciju kooperacije, biološku robusnost, evolvabilnost i genetsku arhitekturu.

Čisti matematičar se na studijama u Americi vraća svojoj prvoj ljubavi - biologiji - i obe oblasti diplomira u Kaliforniji. Odlučuje da ode u Mičigen, gde postaje deo revolucionarnog eksperimenta evolucione biologije, dodajući svojoj ekspertizi informatiku i seks, kao „osnov svega".