Heroine ugroženih vrsta: Bazaruto – zemlja dugonga

Karen Alen već deset godina boravi na afričkoj obali, na arhipelagu Bazaruto, poznatom po staništu neobičnih vodenih sisara koji se zovu dugonzi. Broj ovih neobičnih sisara, za koje su moreplovci mislili da su sirene, stalno opada. Pogledajte kako se odvija borba za njihov opstanak?