Sanjajmo budućnost: Poljoprivreda u budućnosti

Sadašnji sistem proizvodnje hrane dostiže svoje limite. Za nešto manje od trideset godina, moraćemo da proizvodimo 70 odsto više hrane nego danas. Pred nama je još jedan važan zadatak – treba manje koristiti pesticide i obezbediti skladan biodiverzitet. Zato postoje banke u kojima se čuvaju semena svih prehrambenih biljaka.

Ovo je priča o automatizovanim farmama, urbanoj poljoprivredi, takozvanim vertikalnim farmama, robotima... Nastupajuće promene u tradicionalnoj proizvodnji su neminovne: sve će biti prilagođeno budućim uslovima, potrebama i mogućnostima.