Ekološko oko: Budućnost prevoza

Na koje načine bi automobili koji idu na benzin mogli da budu zamenjeni električnim inovacijama i koje su sve mogućnosti za razvoj javnog prevoza?

Odgovor ima Holandija - vlada i industrija ove zemlje podstakle su građane da prihvate električna vozila i alternativne mogućnosti prevoza, kao što su biciklizam i deljenje automobila. Doktorka Lara Dangan razgovara sa stručnjacima i građanima o transportnim problemima u Irskoj pokušavajući da otkrije da li bi se integrisani holandski pristup mogao primeniti u njenoj zemlji.