Nauka i život: Okeani – Novi Eldorado

Dve trećine površine naše planete prekriva voda. Nauka je, do sada, istražila samo pet procenata morskog dna.

Život u moru je jedna velika tajna. Na primer, zvuk se kroz vazduh može čuti sa udaljenosti od 25 metara. Jačina istog zvuka u vodi nemerljivo je veća. To je pravac istraživanja jedne nove naučne discipline koja se zove akustična ekologija. Upoznaćemo vas sa algama, zelenim zlatom, i načinima na koje se one primenjuju u medicini, sa energijom koju stvaraju plima i oseka i sa hidrauličnim turbinama koje, zahvaljujući morskim strujama, stvaraju energiju.