Životna sredina i zdravlje: Biljke alergeni

Sve je više osoba sa alergijskim reakcijama na polen, ističe Svetska zdravstvena organizacija. U poslednjih dvadeset godina njihov broj se naglo povećava usled uzajamnog delovanja oslobođenog polena u vreme cvetanja biljaka. Najveći alergeni potencijal u zapadnoj Evropi ima breza, u srednjoj trave, a na Balkanu breza, trave i – ambrozija.

Biljke alergeni svrstane su u tri grupe: drveće (breza, leska, crni i beli bor, jela, javor, tuja, hrast...), trave (popino prase, lisičiji rep, engleski ljulj, pšenica, ovas, ječam, kukuruz, raž, trska...) i korov (štir, pepeljuga, kopriva, pelen, bokvica...). Važno je napomenuti da u toku godine imamo tri perioda cvetanja. U rano proleće, od februara pa do sredine maja, cvetaju drveće i grmlje, onda od polovine maja do polovine jula na red dolaze trave,a posle njih, do kraja septembra, korovi...