Nauka u pokretu: Nove tehnologije u obrazovanju

U Velikoj Britaniji nove tehnologije vide kao preduslov za uspešnu pripremu dece za poslove budućnosti koji će se temeljiti na digitalnoj pismenosti, kreativnom mišljenju i sposobnosti rešavanja problema. Ne tako sveobuhvatno kao u Britaniji, ali sa svešću o neophodnosti digitalnog opismenjavanja, i u Srbiji nove tehnologije polako ulaze u škole.