Kuća nauke: Fizički fakultet

Fizika se predaje od samog početka rada Liceja. Najpre je bila predmet na drugoj godini, tako da je prvo predavanje održano 10. oktobra 1839. godine. Taj dan se slavi kao Dan fakulteta. Prvi predavač fizike bio je filosof Konstantin Branković.

Fizički fakultet danas je prestižna obrazovna ustanova i naučno-istraživačka organizacija na Beogradskom univerzitetu. To se ogleda u tome što su diplome svih studijskih programa ovog fakulteta odlična ulaznica za obrazovne i naučne institucije u zemlji i svetu, a zanimljiv je i podatatak da danas nema nezaposlenih fizičara.