Čitaj mi!

Po obodu južnog Kučaja

Šume južnog Kučaja, sa Malinikom, Beljanicom i Homoljem, najveći su kompleks šuma u Srbiji. Ono što za svet predstavljaju amazonske šume, koje planetu snabdevaju kiseonikom, to su ove šume za Srbiju. Odatle dobijamo najviše kiseonika.

U gornjem toku reke Resave, u Opštem rezervatu prirode Vinatovača, nalaze se stabla bukve stara i preko 250 godina. Dimenzije pojedinih stabala u ovoj bukovoj šumi prašumskog karaktera dostižu preko 45 metara, a u prečniku imaju više od jednog metra. U Vinatovači, koja ima prvi stepen zaštite, zabranjene su bilo kakve aktivnosti, čak i prolazak kroz rezervat, osim u obrazovne i naučne svrhe.