Filozofija i... Liberalizam

Emisija „Filozofija i...“ predstavlja teme iz primenjene etike koje su u fokusu interesovanja savremenog čoveka. Od bioetike, sportske etike, političke etike, preko ekološke etike, seksualne, kompjuterske... „Filozofija i...“ ima tendenciju da postane emisija trajne vrednosti i važan svedok vremena u kojem je snimana.