Algoritmi: Kako upravljaju svetom, 1. deo

Ovo je rezultat eksperimenta koji je trajao tri godine. Određivali smo gde ćete živeti, u koju školu ćete ići, da li ćete dobiti kredit za kola… Javljamo vam kad tačno dolazi autobus, biramo vam prijatelje i partnere…

Sve pomenuto odgonetaju i o tome odlučuju algoritmi. Oni menjaju informacije i utiču na donošenje odluka. Njihova ovlašćenja su sve veća. Oni su vladari novog, digitalnog sveta.