Eko perspektive: Eksperiment cverglan

Američki patuljasti som je najrasprostranjenija alohtona vrsta ribe koja dominira u domaćim barama i kanalima.

Grupa naučnika sa Instituta za multidisciplinarna istraživanja, u saradnji sa Biološkim i Poljoprirednim fakultetom u Beogradu i Oglednim dobrom Radmilovac, ispitivala je njegovo dejstvo na ekosistem i tražila način da ova vrsta postane korisna.
Američki patuljasti som, poznat pod nadimkom cverglan, toliko je otporan da mu se brojnost smanjuje jedino sanacionim izlovom. Ekipa stručnjaka je prvi put naučno izmerila dejstvo izlova na lokalne vrste. Eksperiment je izveden u Parku prirode „Ponjavica".