Nauka 2019: O peloidima do lepote i zdravlja

Lekovito blato se od davnina koristilo za lečenje raznih bolesti. Još pre 4.000 godina Egipćani su na papirusima zabeležili da su blato upotrebljavali u lečenju opekotina, ženskih bolesti, problema sa zglobovima... Rimljani, koji su imali veoma razvijenu kulturu kupanja i kupatila, uvode i peloidne kupke.

Kada su u pitanju lekoviti faktori prirodnih i veštačkih peloida, perspektive Srbije, a posebno Vojvodine, u tom pogledu veoma su velike. Peloid je prirodni sediment oligomineralne koloidalne strukture i sadrži biološki aktivne supstance i žive mikroorganizme. Nastaje taloženjem u prirodnim izvorima vode, radom vulkana ili u blatnim gejzirima. Peloid ima visok toplotni kapacitet i sposobnost zadržavanja toplote, a po pravilu sadrži terapijski aktivne materije - soli, gasove i biostimulatore.