Šta su sve tehnologije uradile za nas: Master strukovne studije

Kontinuirano učenje u 21. veku postalo je imperativ. Školske ustanove u Srbiji uglavnom prate potrebe za unapređenjem znanja, a godinama se u tom pogledu ističu visoke strukovne škole.

Pored toga što su razvijale strukovne studijske programe, po meri razvoja i budućnosti modernih i dobro organizovanih država, visoke strukovne škole su od jeseni 2017. godine u svoje programe uvele i master strukovne studije.
Visoke strukovne škole u Srbiji deo su Tempus programa, međunarodne saradnje koju organizuje Evropska unija. Poslednjih nekoliko godina, Tempus programe su zamenili Erazmus plus programi, u koje su se, gde god je to bilo moguće, uključivale i visoke strukovne škole.