Sanjajmo budućnost: Moda u budućnosti

Novo vreme donosi nove modne trendove. Danas se modni kreatori najčešće bave pitanjem luksuza, ali u budućnosti će u upotrebu ući novi biorazgradivi prirodni i veštački materijali.

Laboratorija će zameniti klasičan studio, a 3D štampa i neke nove bakterije stvaraće materijale koji će menjati veličinu i boju u odnosu na temperaturu tela ili vlažnost vazduha.