Naučni portal

Spajanjem mašinstva, elektrotehnike i informatike stvorene su takozvane pametne fabrike. U njima je u rizičnim, složenim, fizički teškim poslovima zamena za čoveka robot. U takvim uslovima, čoveku ostaje više vremena da se bavi kreativnim delom posla, više mogućnosti za dalje unapređenje i obuku.

Govorimo i o biotičkim robotima, ali i o šifrovanim porukama i stvaranju novih biometrijskih podataka.