Šta su sve tehnologije uradile za nas: Biotehnologije

Savremena biologija jedna je od najinteresantnijih nauka današnjice, u njoj čovek pronalazi velike mogućnosti za dalji razvoj i opstanak svih živih bića na našoj planeti...

Zahvaljujući informacionim tehnologijama, jakim optičkim sistemima, primeni znanja iz drugih fundamentalnih naučnih oblasti, danas se - sa velikim razumevanjem - govori o genima, mapi gena i mutacijama koje ugrožavaju zdravlje.

Sve se više govori i o biološkoj sigurnosti, o proizvodnji ljudskih organa pomoću matičnih ćelija i proizvodnji veštačkih ćelija. Istovremeno, primena biotehnoloških mogućnosti oporavlja životnu sredinu - što je svakako jedan od najvećih izazova 21. veka.