Tajne našeg uma, 10. emisija

Naš um može da stvori takozvanu iluziju duhova – sliku koja se javlja nakon što je izloženost originalnoj slici prestala. To znači da nastavljamo da vidimo nešto u šta više ne gledamo. Zašto nekada vidimo samo celu sliku, ali ne i njene delove? Da li znate šta su surealne ilustracije ili Peperov duh?