Dobro je... dobro je znati: Bolničke infekcije, 1. deo

Sigurno ste čuli da je neko tokom lečenja u bolnici dodatno oboleo ili bio životno ugrožen zbog infekcije koja nije u vezi sa osnovnom dijagnozom zbog koje je pacijent primljen u bolnicu. U Srbiji pet do deset procenata pacijenata oboli od intrahospitalne infekcije.

Ove infekcije su stare koliko i bolničko lečenje, a procenjuje se da će problem u budućnosti biti veći i složeniji... Antibiotici su započeli borbu s mikroorganizmima, ali tu nije kraj rata. Da li suzbijanje bolničkih infekcija zahteva obračun i sa rezistencijom na antibiotike?