Naša istorijska avangarda: Novi čovek peva posle Velikog rata

„Naša istorijska avangarda“ govori o teškoj i nestabilnoj drugoj deceniji dvadesetog veka i o susretu Zapada i Istoka na prostoru Balkana.

To je vreme kada nastaje Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca i kada počinje razvoj jugoslovenske kulture i umetnosti. Boemija, koja nestaje, naslednicu dobija u avangardi. Šta je to dadaizam i zašto je važan manifest zenitizma? Ko je propagirao takozvanu balkanizaciju Evrope i širio ideju barbarogenija?