Moravska Srbija: Rukopisna baština Moravske Srbije, 1. deo

Monasi su u zemlje Lazarevića i Brankovića dolazili sa raznih strana – sa Sinajske gore, iz Bugarske, a najviše sa Svete gore. Rukopisna tradicija je poseban impuls dobila sa dolaskom monaha isihasta koji su danas poznati kao sinaiti.

Na poziv vladara, oni su prepisivali knjige i po srpskoj zemlji širili pismenost. Emisija „Rukopisna baština Moravske Srbije" posvećena je vrhunskim delima srednjovekovne književnosti 14. i 15. veka i njihovim tvorcima - piscima, prepisivačima i vladarima. U prvom poglavlju govorimo o Inoku Isaiji, patrijarhu srpskom Danilu Banjskom, monahinji Jefimiji, kneginji Milici, Grigoriju Camblaku i Jeleni Balšić.